estudem
slogan Actiuhuma
PROPERS CURSOS

Inici de l'Emotion Room

El proper 25 de març, tindrà lloc l'inici del proper Emotion Room.

imatge Noticia

Formació Continua

Us presentem les ofertes formatives d'aquest mes.

imatge Noticia

Veure notícies anteriors
facebook

Enllaços d'interès


actiuhuma SOC Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social Mètode Glifing Lectura Juega y Estudia

imprimir mail

OPOSICIONS GUÀRDIA URBANA - POLICIA LOCAL - MOSSO D'ESQUADRA

Curs Presencial de preparació a les oposicions de Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Local i Mosso d'Esquadra

Àmbit Guàrdia Urbana: Barcelona
Àmbit Policia Local i Mosso d'Esquadra: Catalunya
Grup: C2(ESO/GE/FP1)
Tipus: Oferta de feina pública
Num. places de Guàrdia Urbana: 92
Num. places de Mossos d'Esquadra: pendent de convocatòria

Data inici del curs: pendent de convocatòria

HORARIS I ADREÇA

De dilluns a dijous de 19:00 a 21:00

Centre d'estudis: L'Estudem
Carrer del Cardaire, 28
08221 Terrassa, Barcelona
Telèfon: 937 31 38 15

PROGRAMA

 • Àmbit institucional.
 • Àmbit de seguretat i policia.
 • Psicotècnics.
 • Coneixements de l'entorn: Història i Geografia de Catalunya i el seu entorn.
 • El règim local a Catalunya i la història, societat i coneixements sobre el municipi o ciutat que convoca les places de Policia Local, Guàrdia Urbana o Policia Municipal.
 • Cultura general i actualitat.

REQUISITS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

 1. Ser ciutadà/na espanyol/a d’acord amb les lleis vigents.
 2. Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació ordinària per a Guàrdia Urbana i no haver complert els 35 anys per a Mosso d'Esquadra.
 3. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni haver estat separat del servei de l'administració mitjançant expedient disciplinari.
 4. No tenir causes penals sense extingir ni estar declarat en rebel·lia.
 5. No tenir cap malaltia o defecte, físic o psíquic, que impedeixi l'exercici de les funcions.
 6. Tenir una alçada mínima de 1.60 m les dones, i 1,70 m els homes per a Guàrdia Urbana i tenir una alçada mínima de 1.60 m les dones, i 1,65 m els homes per a Mosso d'Esquadra.
 7. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària (ESO) o equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
 8. Estar en possessió del permís de conduir B per a Mosso d'Esquadra i, per a Guàrdia Urbana, cal estar en possessió dels permisos de conduir de les classes B i A-2 i del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).
 9. Emetre el compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

OFERTES DE FEINA DE POLICIA LOCAL

Clickeu aquí per veure les ofertes

PRE-INSCRIPCIONS

Per a més informació, consulteu en el T. 93 786 11 84


previTornar a Certificats de Professionalitat

CERTIFICACIONS


certificacions

CONTACTAR

L'ESTUDEM

c/ Cardaire, 28-30 - 08221 - TERRASSA (BARCELONA)

93 731 61 03

info@lestudem.com